Sabtu, 28 Maret 2020

Apakah covid-19 azab? Inilah solusi sesuai sunnah yang menentramkan jiwa yang selama ini simpang siur !!!

Dari sekian banyak ceramah yang pernah kami dengarkan, apakah covid-19 ini azab atau ujian atau cobaan atau wabah atau bala? dan apakah cukup sholat dirumah saja?, bagaimana perintah Rasullullah jika ada wabah penyakit, dan terakhir bagaimana solusi jalan keluarnya? 

Baru kali ini kami temukan ceramah jawaban yang rasional dan sesuai dengan sunnah (perintah rasul) yaitu dalam ceramah Damai Indonesiaku pada tanggal 28 Maret 2020 berikut ini penjelasan dari Ustadz Amir Faisol kemudian dikuatkan oleh Syaikh Ali Jaber.

Senin, 23 Maret 2020

Rasanya hidup ini memang sudah di akhir zaman

Jika kita renungkan dalam keadaan menyendiri jauh dari hirup pikuk dunia ini, dalam keadaan sendiri ditengah malam, rasa-rasanya kita saat ini memang benar-benar sudah berada di akhir zaman.

Kezaliman merata didunia dimana-mana, dan yang paling miris, jika umat Islam minoritas disuatu negeri maka yang muncul adalah penindasan, dan sebaliknya jika umat Islam mayoritas disuatu negeri saksikanlah umat Islam tidak menindas kaum minoritas.

Jumat, 13 Maret 2020

Apakah sebenarnya tujuan Allah mencipta makhlukNya?

Apakah sebenarnya tujuan Allah mencipta makhlukNya?

Firman Allah Ta‘ala :

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (Al-Dukhan 44:38-39)

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir." (Sad 38:27) 

Apakah kewajiban hamba (manusia) yang pertama?

Apakah kewajiban hamba (manusia) yang pertama?

Kewajiban seorang hamba yang pertama adalah wajib mengetahui tujuan Allah mencipta makhlukNya, mengambil pengakuan mereka, menghantar para rasulNya dan menurunkan kitab-kitabNya kepada mereka. Hal ini juga merupakan tujuan diciptanya dunia dan akhirat, syurga dan neraka, datangnya hari akhirat, diletakkan alat penghitung amalan dan menyebarkan lembaran-lembaran (suhuf) yang oleh karenanya ditentukan kesengsaraan dan kebahagiaan dan berdasarkan perhitungan ini dibagi-bagi Nya cahaya. Barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.

Kamis, 12 Maret 2020

Apakah Dalil Penimbangan Amal (Mizan) dari Al-Qur'an dan Bagaimanakah Sifatnya?

Topik : Mizan, Shirath, Telaga, Surga dan Neraka

Tanya: Apakah dalil penimbangan amal (mizan) dari Al-Qur'an dan bagaimanakah sifatnya? 


Jawab: Allah berfirman, "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat bii sawi pun, pasti Kami menndatangkan (pahala)-nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan" (Al-Anbiya': 47). 

Jumat, 06 Maret 2020

Dari Manakah Shaf Sholat Dimulai?

Pertanyaan: Shaf dalam sholat dimulai dari mana? apakah dimulai dari dibelakang Imam atau dari kanan ke kiri ?. 

Jawab: shaf pertama dalam sholat dimulai dari belakang imam lalu memanjang ke kanan dan kekiri, demikian juga shaf kedua dan seterusnya (Kitab Al-Fatawa Asy-Syar'iyyahnFil Masa'il AlAsyriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram Halaman 232).