Jumat, 13 Maret 2020

Apakah kewajiban hamba (manusia) yang pertama?

Apakah kewajiban hamba (manusia) yang pertama?

Kewajiban seorang hamba yang pertama adalah wajib mengetahui tujuan Allah mencipta makhlukNya, mengambil pengakuan mereka, menghantar para rasulNya dan menurunkan kitab-kitabNya kepada mereka. Hal ini juga merupakan tujuan diciptanya dunia dan akhirat, syurga dan neraka, datangnya hari akhirat, diletakkan alat penghitung amalan dan menyebarkan lembaran-lembaran (suhuf) yang oleh karenanya ditentukan kesengsaraan dan kebahagiaan dan berdasarkan perhitungan ini dibagi-bagi Nya cahaya. Barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.
Sebagaimana firman Allah Ta‘ala :

"Atau seperti gelap gulita di  lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak,  yang di atas ombak ada ombak  (pula),  di  atas  lautan  itu  (ada  lagi)  awan; gelap  gulita  yang  tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan  tangannya,  tiadalah dia dapat melihat  tangannya  itu,  (dan)  barang siapa yang tiada  diberi  cahaya  (petunjuk)  oleh  Alloh  tiadalah  dia mempunyai cahaya sedikitpun." (An-Nur 24:40) 

Source: Buku: 200 Tanya Jawab Akidah Islam oleh Syekh Hafizh Hakami

0 komentar:

Posting Komentar