Kamis, 12 Maret 2020

Apakah Dalil Penimbangan Amal (Mizan) dari Al-Qur'an dan Bagaimanakah Sifatnya?

Topik : Mizan, Shirath, Telaga, Surga dan Neraka

Tanya: Apakah dalil penimbangan amal (mizan) dari Al-Qur'an dan bagaimanakah sifatnya? 


Jawab: Allah berfirman, "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat bii sawi pun, pasti Kami menndatangkan (pahala)-nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan" (Al-Anbiya': 47). 
Kemudian di ayat yang lain sebagai berikut :

"Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami" (Al-A'raf: 8-9)

Allah berfirman mengenai orang-orang kafir berikut ini :

"Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat" (Al-Kahfi: 105)


Tanya: Apakah dalil dan keterangan dari As-Sunnah?
Jawab: Banyak sekali hadits mengenai masalah ini, antara lain hadits tentang kartu yang di dalamnya terdapat dua kalimat syahadat yang mengalahkan 90 catatan kejelekan, yang tiap-tiap catatan luasnya sejauh mata memandang.

Di antaranya lagi sabda Rasulullah saw mengenai Ibnu Mas'ud ra.,
"Apakah kamu menertawakan kedua betisnya yang kecil? Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya kedua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat timbangannya pada hari kiamat daripada gunung Uhud." (HR ath-Thayalisi dan Ahmad)

Sabda beliau : "Sesungguhnya akan didatangkan seorang yang besar dan gemuk pada hari kiamat, tetapi timbangannya di sisi Allah tidak sampai seberat sayap seekor nyamuk." Lalu beliau bersabda, "Bacalah firman Allah (yang artinya): "Maka Kami tidak meng- adakan suatu timbangan (penilaian) bagi amalan mereka pada hari kiamat." (Sahih Muslim 4:2147)

Demikian berita ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua.

0 komentar:

Posting Komentar