Tampilkan postingan dengan label 200 Tanya Jawab Akidah Islam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 200 Tanya Jawab Akidah Islam. Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 Maret 2020

Apakah sebenarnya tujuan Allah mencipta makhlukNya?

Apakah sebenarnya tujuan Allah mencipta makhlukNya?

Firman Allah Ta‘ala :

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (Al-Dukhan 44:38-39)

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir." (Sad 38:27) 

Apakah kewajiban hamba (manusia) yang pertama?

Apakah kewajiban hamba (manusia) yang pertama?

Kewajiban seorang hamba yang pertama adalah wajib mengetahui tujuan Allah mencipta makhlukNya, mengambil pengakuan mereka, menghantar para rasulNya dan menurunkan kitab-kitabNya kepada mereka. Hal ini juga merupakan tujuan diciptanya dunia dan akhirat, syurga dan neraka, datangnya hari akhirat, diletakkan alat penghitung amalan dan menyebarkan lembaran-lembaran (suhuf) yang oleh karenanya ditentukan kesengsaraan dan kebahagiaan dan berdasarkan perhitungan ini dibagi-bagi Nya cahaya. Barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.